"Twister" ligger i et område, der er omfattet af lokalplan 425 med tillæg. Lokalplanen, der oprindeligt blev vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation i 2009, udlægger området mellem Metroen, Øresundsvej, Amager Strandvej og villakvarteret mod syd til en kombineret anvendelse til beboelse og erhverv.

Hensigten med planen var at bevare dele af det tidligere erhvervsbyggeri og opføre nyt boligbyggeri.

Lokalplanen er ændret ved tillæg nr. 1 og 2.  Tillæggene ændrer på placeringen af etageareal til erhverv i området, så det bliver muligt at opføre en rækkehusbebyggelse og at nedrive to erhvervsbygninger og erstatte dem med nyt, fortrinsvis til boligformål i den sydligste del af lokalplanområdet (Baltic og Bunkeren). Endvidere fører ændringerne til en nedsættelse af kravet til antallet af parkeringspladser i hele lokalplanområdet, således at der kun skal etableres en parkeringsplads pr. 150 m2 boligareal mod oprindeligt en parkeringsplads pr. 100 m2 boligareal.

Du kan se den gældende lokalplan inkl. de vedtagne to tillæg her.